Menu

Bảng giá

BẢNG GIÁ ALBUM PRE-WEDDING


GÓI CHỤP ALBUM PHÒNG 1
(chụp trong phim trường Ngô Quyền)
 
Giá gốc: 2 500.000đ
Giảm còn: 1 200.000đ
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist
Trang Phục:
 • CD: 01 Soiree (khách tự chọn)
 • CR: 01 veston (khách tự chọn)
 • Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • 05 hình 13x18  đẹp bỏ vào album
 • Chụp khoảng 30 file (chép hết file cho khách)
 • Tặng voucher giảm 10 % tất cả dịch vụ cho lần sau ghé lại
Lưu ý
 • Thêm 1 tấm hình cổng : giá  800.000đ
 • Thêm khung: giá  200.000đ

GÓI CHỤP PHIM TRƯỜNG 1
( Chụp tại CV Gia Định, PT Secret Garden Q12 , PT alibaba , PT STUDIO BLUE )

Giá gốc: 6 000.000đ
Giảm còn: 3 000 000đ
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist
Trang Phục:
 • CD: 02 Soiree + áo dài (khách tự chọn)
 • CR: 02 veston + áo dài (khách tự chọn)
 • Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
 • Thời gian chụp thoải mãi
Nhận ngay:
 • 01   tấm hình cổng 60x90 ép gỗ siêu rẻ
 • 01   file HD phim chiếu nhà hàng
 • 10   tấm hình 13 x18 để bàn galary
 • 300 file hình gốc tặng cô dâu chú rể
 • 01   USB 16G tặng khách chép hình & phim
Lưu ý
 •  Thêm 1 tấm hình cổng: 800.000đ
 •  Thêm khung: 200.000đ

GÓI CHỤP ALBUM PHÒNG 2
(chụp ngoại cảnh công viên gia đinh hoặc trong phim trường Ngô Quyền )

Giá gốc: 5 000.000đ
Giảm còn : 3 000.000đ
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist
Trang Phục:
 • CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 02 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị 01 cặp áo dài khăn đóng
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Áo cưới: lo vé vào cổng, công thợ và đạo cụ kèm theo
Nhận ngay:
 • Album 25x25 hoặc 20x30 (20 trang)
 • 40 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chụp khoảng 200 đến 300 file và chép toàn bộ ảnh gốc 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
Phí tăng trang: 100.000đ/tờ

BẢNG GIÁ GÓI ALBUM PHIM TRƯỜNG 2
(Secret Garden Q12 , ALIBABA, LAMOUR, CABIN, STUDIO BLUE.....) Không phát sinh chi phí
(full ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và taxi)
 

Giá gốc: 7.990.000đ
Giảm còn: 4 200.000đ
Tặng thêm Bộ hình để bàn gallery tuyệt đẹp
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị (hoặc áo dài)
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị (hoặc áo dài)
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 20x30 hoặc 25x25 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng album
 • Tặng voucher giảm 10% tất cả dịch vụ cho lần sau
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 100.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 500 000 đ
................................................................................
Quý khách hàng Lưu ý: Ngày chủ nhật sẽ rất đông khách, nên nếu có thể, quý khách book lịch chụp hình vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 để được phục vụ tốt hơn

GÓI CHỤP ALBUM PHÒNG 3
(chụp ngoại cảnh công viên gia đinh hoặc trong phim trường Ngô Quyền )

Giá gốc: 7 000.000đ
Giảm còn: 3 600.000đ

Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist +1 Support
Trang Phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • 01 cặp áo dài khăn đóng
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Áo cưới: lo vé vào cổng, công thợ và đạo cụ kèm theo
Nhận ngay:
 • Album 25x25 hoặc 20x30 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chụp khoảng 300 đến 400 file và chép toàn bộ ảnh gốc
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 100.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 500.000 đ

BẢNG GIÁ GÓI ALBUM PHIM TRƯỜNG 3
(NTĐB & PMH Q 7, Secret Garden Q12 , ALIBABA, LAMOUR, CABIN, STUDIO BLUE.....) Không phát sinh chi phí
(full ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và taxi)  

Giá gốc: 8.990.000đ
Giảm còn: 4 990.000đ
Tặng thêm Bộ hình để bàn gallery tuyệt đẹp
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị (hoặc áo dài)
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị (hoặc áo dài)
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 30x30 hoặc 35x35 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng album
 • Tặng voucher giảm 10% tất cả dịch vụ cho lần sau
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 100.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 700 000 đ
................................................................................
Quý khách hàng Lưu ý: Ngày chủ nhật sẽ rất đông khách, nên nếu có thể, quý khách book lịch chụp hình vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 để được phục vụ tốt hơn

GÓI CHỤP ALBUM PHÒNG 4
(chụp ngoại cảnh công viên gia đinh hoặc trong phim trường Ngô Quyền )

Giá gốc: 7 000.000đ
Giảm còn: 3 600.000đ

Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist +1 Support
Trang Phục:
 • CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 02 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • 01 cặp áo dài khăn đóng
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Áo cưới: lo vé vào cổng, công thợ và đạo cụ kèm theo

Nhận ngay:
 • Album 25x35 hoặc 30x30 (20 trang) 40 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chụp khoảng 200 đến 300 file và chép toàn bộ ảnh gốc
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 150.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 500.000 đ

BẢNG GIÁ GÓI ALBUM HỒ CỐC
(Chụp tại Biển Hồ Cốc ,đàn Cừu ,rừng Cháy ,hồ Đá Xanh , vườn hoa ) Không phát sinh chi phí
(Full ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và xe di chuyển)  

Giá gốc: 13 000.000đ
Giảm còn: 7 990.000đ
Tặng thêm Bộ hình để bàn gallery tuyệt đẹp
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • 01 cặp áo dài DR
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 30x30 hoặc 35x35 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Tặng thêm 01 hình cổng ép gỗ
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng album
 • Tặng voucher giảm 10% tất cả dịch vụ cho lần sau
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 150.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 700 000 đ

GÓI CHỤP PHÒNG 5
(chụp ngoại cảnh công viên gia đinh hoặc trong phim trường Ngô Quyền )

Giá gốc: 8 000.000đ
Giảm còn : 4 200.000đ

Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist +1 Support
Trang phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • 01 cặp áo dài khăn đóng
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Áo cưới: lo vé vào cổng, công thợ và đạo cụ kèm theo
Nhận ngay:
 • Album 25x35 hoặc 30x30 (30 trang) 40 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chụp khoảng 300 đến 400 file và chép toàn bộ ảnh gốc
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Tặng voucher giảm 10% tất cả dịch vụ cho lần sau ghé lại
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 150.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 700.000 đ

BẢNG GIÁ GÓI ALBUM ĐÀ LẠT
Không phát sinh chi phí
(Full  1 ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và xe di chuyển)  

Giá gốc: 17 000.000đ
Giảm còn: 14 990.000đ
Tặng thêm Bộ hình để bàn gallery tuyệt đẹp
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục:
 • CD: 03 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
 • 01 cặp áo dài DR
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 30x30 hoặc 35x35 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Tặng thêm 01 hình cổng ép gỗ
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng album
 • Tặng voucher giảm 10% tất cả dịch vụ cho lần sau
Lưu ý
 • Phí tăng trang: 150.000/tờ
 • Làm Album photobook thêm 700 000 đ

TRỌN GÓI ALBUM & NGÀY CƯỚI


BẢNG GIÁ NGÀY CƯỚI TẠI NHÀ HÀNG
 
Giá gốc: 6.700.000đ
Giảm còn : 3.990.000đ
Trang Phục:
 • CD: 02 Soiree ( tùy chọn)
 • CR: 02 veston  ( tùy chọn)
 • Cặp áo dài khăn đóng : 02 bộ
 • Áo dài mẹ: 01 bộ
 • Áo vét ba : 01 bộ
Make up: 1 lần tại tiệm (lưu ý: thợ make-up không đi theo dặm phấn & thay đổi kiểu tóc trong tiệc)
Chụp ảnh:  100 tấm (13x18) ảnh tiệc (phát sinh tính thêm 10k/1 tấm
Quay phim: Lễ + Tiệc nhà hàng
Hoa cầm tay: Hoa tươi phù hợp trang phục
Lưu Ý
 • Makeup đi theo dặm phấn, thay đổi trang phục: phụ thu 700.000đ
 • Quay phim nhà thờ phụ thu thêm 300.000đ

BẢNG GIÁ TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI + PHIM TRƯỜNG NGÔ QUYỀN
 
Giá gốc: 11.700.000đ
Giảm còn: 6.500.000đ

Tặng 10 hình để bàn gallery

Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist
Trang Phục: CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị - CR: 02 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 25x25 hoặc 20x30 (20 trang) 40 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng Album
Ngày cưới:
 • CD: 02 Soiree ( tùy chọn)
 • CR: 02 veston  ( tùy chọn)
 • Cặp áo dài khăn đóng: 02 bộ
 • Áo dài mẹ: 01 bộ
 • Áo vét ba: 01 bộ
Make up: 1 lần tại tiệm (lưu ý: thợ make-up không đi theo dặm phấn & thay đổi kiểu tóc trong tiệc)
Chụp ảnh:  100 tấm (13x18) ảnh tiệc (phát sinh tính thêm 10k/1 tấm)
Quay phim: Lễ + Tiệc nhà hàng
Hoa cầm tay: Hoa tươi phù hợp trang phục
Lưu Ý
 • Nếu Khách Không Quay Phim Trừ 1.200.000đ
 • Makeup đi theo dặm phấn, thay đổi trang phục: phụ thu 700.000đ
 • Thêm quay phim nhà thờ phụ thu thêm 300.000đ

BẢNG GIÁ TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI + PHIM TRƯỜNG NGÔ QUYỀN

Giá gốc: 12.700.000đ
Giảm còn: 7.700.000đ

Tặng 10 hình để bàn gallery

(chụp Trong phim Trường Ngô Quyền + Công viên Gia Định)
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục: CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị - CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị, 02 bộ áo dài cặp
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 25x35 hoặc 30x30 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng Album
Ngày cưới:
 • CD: 02 Soiree ( tùy chọn)
 • CR: 02 veston  ( tùy chọn)
 • Cặp áo dài khăn đóng : 02 bộ
 • Áo dài mẹ:01 bộ
 • Áo vét ba : 01 bộ
 • Make up: 1 lần tại tiệm (lưu ý: thợ make-up không đi theo dặm phấn & thay đổi kiểu tóc trong tiệc)
 • Chụp ảnh:  100 tấm (13x18) ảnh tiệc (phát sinh tính thêm 10k/1 tấm
 • Quay phim: Lễ + Tiệc nhà hàng
 • Hoa cầm tay: Hoa tươi phù hợp trang phục
Lưu Ý
 • Nếu Khách Không Quay Phim Trừ 1.200.000đ
 • Makeup đi theo dặm phấn, thay đổi trang phục: phụ thu 700.000đ
 • Thêm quay phim nhà thờ phụ thu thêm 300.000đ


BẢNG GIÁ TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI + PHIM TRƯỜNG TRONG THÀNH PHỐ

Giá gốc: 11.500.000đ
Giảm còn : 7.700.000đ
Tặng 10 hình để bàn gallery
Ngày chụp ảnh:
((Secret Garden Q12 , ALIBABA, LAMOUR, CABIN, STUDIO BLUE.....) Không phát sinh chi phí
(full ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và taxi)  )
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục: CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị - CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị, 02 bộ áo dài cặp
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 25x25 hoặc 20x30 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng Album
Ngày cưới:
 • CD: 02 Soiree ( tùy chọn)
 • CR: 02 veston  ( tùy chọn)
 • Cặp áo dài khăn đóng : 02 bộ
 • Áo dài mẹ: 01 bộ
 • Áo vét ba : 01 bộ
 • Make up: 1 lần tại tiệm (lưu ý: thợ make-up không đi theo dặm phấn & thay đổi kiểu tóc trong tiệc)
 • Chụp ảnh:  100 tấm (13x18) ảnh tiệc (phát sinh tính thêm 10k/1 tấm
 • Quay phim: Lễ + Tiệc nhà hàng
 • Hoa cầm tay: Hoa tươi phù hợp trang phục
Lưu ý
 • Nếu Khách Không Quay Phim Trừ 1.200.000đ
 • Makeup đi theo dặm phấn, thay đổi trang phục: phụ thu 700.000đ
 • Thêm quay phim nhà thờ phụ thu thêm 300.000đ

BẢNG GIÁ TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI + PHIM TRƯỜNG TRONG THÀNH PHỐ
Giá gốc: 15 000.000đ
Giảm còn: 8.990.000đ
Tặng 10 hình để bàn gallery
Ngày chụp ảnh:
((Secret Garden Q12 , ALIBABA, LAMOUR, CABIN, STUDIO BLUE.....) Không phát sinh chi phí
(full ngày - Áo Cưới NGÔ QUYỀN - ĐNH thanh toán tiền vé và taxi)  )
Ekip: 01 photographer + 01 Makeup Artist + 1 Support
Trang Phục: CD: 02 Soiree + 01 trang phục tự chuẩn bị - CR: 03 veston + 01 trang phục tự chuẩn bị, 02 bộ áo dài cặp
Make up: Thay đổi kiểu tóc theo trang phục + theo CD suốt buổi chụp.
Hoa và phụ kiện: kèm theo phù hợp trang phục
Nhận ngay:
 • Album 25x35 hoặc 30x30 (30 trang) 60 hình
 • 01 hình cổng ép gỗ 60x90
 • Chép toàn bộ ảnh gốc và chỉnh sửa
 • 01 Slideshow hình trình chiếu tiệc
 • Bao gia đựng Album
Ngày cưới:
 • CD: 02 Soiree ( tùy chọn)
 • CR: 02 veston  ( tùy chọn)
 • Cặp áo dài khăn đóng : 02 bộ
 • Áo dài mẹ:01 bộ
 • Áo vét ba : 01 bộ
 • Make up: 1 lần tại tiệm (lưu ý: thợ make-up không đi theo dặm phấn & thay đổi kiểu tóc trong tiệc)
 • Chụp ảnh:  100 tấm (13x18) ảnh tiệc (phát sinh tính thêm 10k/1 tấm
 • Quay phim: Lễ + Tiệc nhà hàng
 • Hoa cầm tay: Hoa tươi phù hợp trang phục
Lưu ý
 • Nếu Khách Không Quay Phim Trừ 1.200.000đ
 • Makeup đi theo dặm phấn, thay đổi trang phục: phụ thu 700.000đ
 • Thêm quay phim nhà thờ phụ thu thêm 300.000đ

DỊCH VỤ LẺ

 • Make up: 600.000/ 1 lần tại tiệm
 • Soire: 600.000đ - 2.500.000đ/ 1 soire ( đã bao gồm phụ kiện )
 • Veston: 300.000đ - 500.000đ/ 1 bộ
 • Áo dài: 400.000đ - 1 000.000đ/ 1 bộ
 • Hoa Cưới: 350.000đ - 1.000.000đ/ 1 bó
 • Chụp truyền thống: 10 000 / 1 tấm 13x18
 • Quay truyền thống: 1.700.000đ trong ngày ( 1 DVD )
 • Chụp phóng sự ngày cưới: 4.000.000đ trong ngày ( 2 máy giao file )